ศสข.6 (ขก.) ได้ปรับปรุง พัฒนา และปรับสีเว็บไซต์ที่เหมาะสม เพื่อถวายอาลัย

ตามที่ สำนักพระราชวัง ประกาศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช ทรงเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 และกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงาน ในสังกัด ให้ปรับปรุงสี เว็บไซต์ให้เหมาะสม เพื่อถวายอาลัย ต่อพระองค์นั้น นั้น
ศสข.6 (ขก.) ได้ดำเนินการแล้ว ทั้งนี้ สามารถเรียกดูได้ที่
http://ict6.moi.go.th
ทั้งนี้เพื่อเป็นการประสานงาน
จาก ธนวัฒน์ หน.ฝทส.ศสข.6 (ขก.)
[17 ตุลาคม 2559 / 13:57:33]


ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ-สกุล
Email
คำตอบ