รับชม VDO แบบเต็มจอ คลิกขวา ไปที่ zoom เลือก Full Screen

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย