ตราสัญลักษณ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
                             
       
       
      รายการวิดีทัศน์มหาดไทยชวนรู้
      รายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ทางสถานี สวพ.91 (91.0 Mhz)
      มหาดไทย แชนแนล (MAHADTHAI CHANNEL)
 
                             
                         
           

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองรับการทำงานบน Internet Explorer, Firefox, Safari,Chrome,Opera