ตราสัญลักษณ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
                             
       
       
      งานตรวจซ่อมอุปกรณ์เครือข่ายโทรคมนาคม และอุปกรณ์สื่อสาร
      งานเชื่อมโยงเครือข่าย ICT
      งานติดตั้งระบบสื่อสารดาวเทียมเคลื่อน (MSAT)
      งานติดตั้งระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
      รวมทุกงาน
 
                             
                         
           

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองรับการทำงานบน Internet Explorer, Firefox, Safari,Chrome,Opera