ตราสัญลักษณ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                             
       
       
                     
       
พ.ศ. 2508 - 2512
 
พ.ศ. 2512 - 2518
   
พ.ศ. 2518 - 2526
 
พ.ศ. 2526 - 2530
     
                     
       
พ.ศ. 2530 - 2532
 
พ.ศ. 2532 - 2533
   
พ.ศ. 2533 - 2535
 
พ.ศ. 2535 - 2536
     
                       
       
พ.ศ. 2536 - 2542
 
พ.ศ. 2542 - 2544
   
พ.ศ. 2544 - 2545
         
                             
                             
                     
       
12 ธันวาคม 2545 - 30 กันยายน 2546
 
1 ตุลาคม 2546 - 8 กุมภาพันธ์ 2547
   
9 กุมภาพันธ์ 2547 - 30 กันยายน 2547
 
9 กุมภาพันธ์ 2547 - 30 กันยายน 2547
     
                     
       
26 ธันวาคม 2548 - 7 ธันวาคม 2549
 
22 ธันวาคม 2549 - 7 ตุลาคม 2550
   
24 ตุลาคม 2550 - 22 พฤศจิกายน 2552
 
23 พฤศจิกายน 2552 - 29 พฤศจิกายน 2553
     
                     
       
9 พฤษภาคม 2554 - 15 มกราคม 2555
 
16 มกราคม 2555 - 6 ธันวาคม 2555
   
11 ธันวาคม 2555 - 30 กันยายน 2558
 
9 พฤศจิกายน 2558 - 30 กันยายน 2560
     
                       
       
24 ตุลาคม 2560 - 9 สิงหาคม 2563
 
25 กุมภาพันธ์ 2564 - 9 ธันวาคม 2565
   
13 ธันวาคม 2565 - ปัจจุบัน
         
 
 
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองรับการทำงานบน Internet Explorer, Firefox, Safari,Chrome,Opera