ตราสัญลักษณ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
                             
   
      ศูนย์ข้อมูลกลาง มท. และจังหวัด
      ระบบรายงานผลการดำเนินการของจังหวัด
      ระบบรายงานผลของจังหวัดการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาจังหวัด
      ระบบฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
      ระบบเว็บเมล์กระทรวงมหาดไทย
 
                             
                         
           

 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองรับการทำงานบน Internet Explorer, Firefox, Safari,Chrome,Opera